Combo mạch ampli karaoke giá rẻ hà nội

Combo mạch ampli karaoke giá rẻ hà nội

Combo mạch ampli

Combo mạch amply pa203 giá rẻ hà nội

Combo mạch ampli karaoke giá rẻ hà nội bao gồm: bộ chỉnh pre, 2 mạch công suất công suất BTL 370w, 1 mạch nguồn chưa có tụ lọc
Combo mạch ampli echo 50195

Combo mạch ampli

Combo mạch ampli hà nội

Combo mạch ampli


Bộ sản phẩm mạch ampli karaoke 203III bao gồm:

-1 mạch công suất 8 sò 340w
-1 mạch nguồn 2 tụ
-1 mạch echo
-1 mạch music
-1 mạch master
-2 mạch micprice/Giá: 600.000 đ

0 Reviews