Mạch công suất ampli Hiếu 12 sò 440W

Mạch công suất ampli Hiếu 12 sò 440W

Mạch công suất ampli Hiếu

Mạch công suất ampli Hiếu giá rẻ hà nội

Mạch công suất ampli Hiếu 12 sò 440W giá rẻ. Mạch công suất ampli Hiếu 12 sò 440W được thiết kế theo kiểu BTL công suất gấp 4 lần mạch class A B theo lý thuyết
Mạch công suất ampli Hiếu 12 sò 440W

price/Giá: 125.000 đ

0 Reviews