Mạch công suất Hảo Mi 190w rơ le

Mạch công suất Hảo Mi 190w rơ le

Mạch công suất Hảo Mi 190w rơ le

Mạch công suất ampli 190w có rơ le Hảo Mi

Thông tin Mạch công suất Hảo Mi

Mạch công suất Hảo Mi dùng nguồn ac 30 - 35v, sử dụng cặp sò D718 - B688, C2381 - A1302

Mạch công suất Hảo Miprice/Giá: 120.000 đ

0 Reviews