Mạch input cục đẩy GHS giá rẻ HOT

Mạch input cục đẩy GHS giá rẻ HOT

Mạch input cục đẩy GHS

Mạch input cục đẩy GHS giá rẻ hà nội

Mạch input line tín hiệu vào/ra cục đẩy GHS

Đây là mạch khuếch đại tín hiệu ngỏ vào của các dòng Main hiệu GHS. Có chế độ cắt súp nên dễ dàng chọn tần số đánh full hoặc đánh súp.
Thay thế được cho tất cả các bo khuếch đại tín hiệu ngỏ vào của các dòng Main Việt Nam đang có trên thị trường.
Mạch sử dụng linh kiện sịn, bo sợi trắng => chất lượng cao, thích hợp cho anh ráp mới, độ chế....

Mạch input cục đẩy GHS giá rẻ
price/Giá: 230.000 đ

0 Reviews