Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ

Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ

Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ

Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ hà nội

Thông tin Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ

Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ

Mạch sub Hiếu 40hz-250hz giá rẻ

 

Dùng cho các loa sub có tần số thấp từ 40hz-250hz
Liên hệ: 0904 606 305 - shipcode toàn quốc, hỗ trợ lắp đặt từ xa

price/Giá: 105.000 đ

0 Reviews